Unsupported Browser Although our tracking technology supports older browsers, unfortunately our website does not. Please upgrade your browser in order to get the full Tapfiliate experience.

 

Affiliatie voorwaarden

Laatste wijziging: 29 November, 2019

Aan de hand van deze Affiliatie voorwaarden willen wij op een duidelijke en transparant wijze naar alle Affiliates van SATOS B.V. communiceren onder welke voorwaarden het partnerprogramma plaats zal vinden. Voor vragen of opmerkingen verzoeken wij je deze te richten aan info@satos.eu.

Voorwaarden

 1. Het staat SATOS B.V. ten alle tijden vrij en zonder opgave van rede de samenwerking met de Affiliate te beëindigen of de voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder dat hier goedkeuring van de Affiliate voor nodig is;
 2. Je maakt jezelf kenbaar als Affiliate van SATOS B.V. en draagt daarbij zorg voor een duidelijke communicatie naar buiten toe over de onafhankelijke samenwerking met SATOS B.V.;
 3. Het is uitsluitend toegestaan om de fonts, kleuren en beeldmerken zoals bepaald door SATOS B.V. uit te dragen voor Affiliatie doeleinden. Deze zijn te vinden in je affiliate portaal onder "Assets". Het is niet toegestaan om woord of beeldmerk welke zijn aangedragen door SATOS B.V. in enige vorm aan te passen of te gebruiken voor activiteiten anders dan bepaald in deze voorwaarden;
 4. Je verklaart dat je een onafhankelijke partij bent en dat er geen andere verbindingen, verplichtingen, samenwerkingen of andere redelijkerwijs aan te nemen partnerships tussen jou en SATOS B.V. bestaan of zullen ontstaan;
 5. Je gebruikt het affiliateprogramma niet voor orders van jezelf tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door SATOS B.V.;
 6. SATOS B.V. behoudt zich het recht voor om vorderingen op de Affiliate te verrekenen met aan de Affiliate uit te keren bedragen;
 7. Als Affiliate van SATOS B.V. onthoudt je je van de volgende zaken;
  1. promoten van illegale activiteiten;
  2. overtreden van copyright en intellectueel-eigendomsrechten;
  3. op enige wijze betrokken zijn bij onwettige, schadelijke, bedreigende, lasterlijke, obscene, intimiderende of raciale, etnische of anderszins aanstootgevende activiteiten;
  4. ongewenste en een overvloed van reclame en advertenties;
  5. spammen, flooding en crossposten op verschillende fora, email of andere medium;
  6. het zich voordoen of namaken van SATOS B.V. en haar partners, websites en beeld en woordmerken;
  7. telemarketing.
 8. Het is uitsluitend toegestaan om met email, social media en website(s) te adverteren;
 9. Het staat SATOS B.V. vrij contact op te nemen met de Affiliate door gebruik te maken van de mailcontactgegevens die bekend zijn bij SATOS B.V.;
 10. Deze voorwaarden zijn van kracht zolang de samenwerking voortduurt;
 11. De Affiliate zal SATOS B.V. en zijn gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentienemers, opvolgers en rechtverkrijgenden vrijwaren en onschadelijk maken, van alle aansprakelijkheden, schadevergoedingen, boetes, beoordelingen , claims, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met alle claims die verband houden met deze voorwaarde  als gevolg van nalatigheid, verkeerde presentatie, niet-openbaarmaking of opzettelijk wangedrag van de Affiliate;
 12. Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd en vallen onder de Nederlandse wetgeving, alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland;
 13. In het geval van een rechtszaak tussen de Affiliate en SATOS B.V., Heeft de winnende partij het recht om de kosten en vergoedingen, inclusief redelijke juridische kosten, bij de andere partij te verhalen;
 14. De Affiliate is zelf verantwoordelijk om de gerefereerde klanten te informeren over de verdiensten van de affiliatie.